Phát Biểu của Chủ tịch Gami Group tại lễ ra mắt dự án Ecorio
Ngày 14/01 vừa qua, CBNV Tập đoàn Gami đã tụ họp tại Trụ sở 11 Phạm Hùng để tổ chức Lễ tổng kết hoạt động sản xuất kinh...
Hà nội, ngày 3 tháng 01 năm 2011 Các đồng nghiệp Gami quý mến,
Trong chương trình tham quan học hỏi của Ban lãnh đạo BĐS do anh Dzũng Chủ tịch dẫn đầu, chúng tôi đã chọn...