Kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Hội phụ nữ Việt Nam, Công đoàn Gami và các Công ty/ đơn vị thành...
Nếu bạn nghĩ người Gami chỉ biết vùi đầu vào ô tô, đất đai, các con số khô khan hay những buổi thuyết tr...
Trong buổi Chung kết Sao Mai Gami cho phép thay đổi bài hát đã tham dự Sơ khảo; Điểm ưu tiên các bài...